Schválení Strategie KV° 2040 zastupitelstvem

  • 7. 12. 2021

Na posledním jednání zastupitelstva města Karlovy Vary byl zastupitelům představen nejen dokument, ale především proces, do kterého se podařilo zapojit přes 150 aktivních účastníků z různých oblastí městského života. Po prezentaci dokumentu, jeho cílů, procesu tvorby a implementace pak byla Strategie KV° 2040 městským zastupitelstvem schválena.

Související projekt: