Začala participace s veřejností

  • Ptali jsme se Vás v plánovacím stanu, dotazník můžete vyplnit online
  • 15. 12. 2021

V Kanceláři architektury města Karlovy Vary (KAM KV) plánujeme na jaře 2022 vyhlásit urbanisticko-architektonickou soutěž na revitalizaci náměstí Dr. M. Horákové. Cílem je navrhnout důstojný prostor pro veřejné instituce, rozvoj místních podnikatelských aktivit a zároveň příjemné místo odpočinku a setkávání. Přispějte, prosím, svými podněty k vytvoření optimálního zadání pro účastníky soutěže. Zapojit se můžete vyplněním ankety na odkazu vary.urad.online nebo vyplněním dotazníku přímo v KAM KV. Dotazník je možné vyplnit do 20. února.

Jedno z klíčových karlovarských veřejných prostranství, které historicky prošlo celou řadou proměn – od technického využití přes seřadiště armády, prostor na prvomájové průvody po snahu přetvoření v park má nyní velkou šanci stát se náměstím v pravém slova smyslu a být prostorem, kde se místní rádi setkávají, tráví spolu čas nebo přijdou jen tak posedět. Jako ideální způsob nalezení jeho nejvhodnějšího řešení vnímáme právě architektonickou soutěž.

Náměstí Dr. Milady Horákové se nachází na rozhraní centra města a městské části Tuhnice. Lemují ho poměrně rušné komunikace s řadou parkovacích míst a dvěma zastávkami městské hromadné dopravy. Pod náměstím najdeme podzemní garáže s kapacitou 550 parkovacích míst. Dlouhé roky jsme zvyklí zde využívat řadu významných institucí, jako je magistrát, základní škola, městská policie, poliklinika, Finanční úřad pro Karlovarský kraj nebo právě Kancelář architektury města Karlovy Vary. K dispozici jsou tu také různé služby, jako je trafika, pekárna, restaurace, lékárny, solárium, nehtové studio nebo často využívané kopírovací centrum. Celkově náměstí dnes působí zanedbaně. Veřejné prostranství by mělo mít do budoucna jednotný charakter od sjednocení použitých materiálů po barevné sladění povrchů tvořící jednotný celek. Místní zeleň je ve špatném stavu, vyskytuje se tu zašlý městský mobiliář a často se setkáváme s vizuálním smogem. V současnosti tento důležitý veřejný prostor neslouží k trávení času, ale je pouze průchozím místem. Náměstí má však v našich očích velký potenciál. Nejen proto se ho snažíme od vzniku KAM KV oživit drobnými zásahy v podobě výstav, kulturních akcí nebo Karlovarských židlí.

Staliňák, náměstí Družby, Milada Horáková – jak můžeme pomoci?

Po druhé světové válce bylo náměstí pojmenováno jako Stalinovo, později náměstí Družby a v současnosti se nazývá náměstí Dr. Milady Horákové. Pusté náměstí sloužilo k shromažďování při příležitostech jako například vojenské přehlídky, prvomájové průvody a spartakiády. Nyní máme příležitost psát nový příběh tohoto veřejného prostoru. Ty z Vás, kteří náměstí denně využíváte, jsme už vyzpovídali v prosinci v plánovacím stanu. Nyní už se můžete zapojit všichni. Vyplněním dotazníku od Vás získáme cenné informace, které budou zapracovány do zadání architektonické soutěže. Děkujeme, že chcete spolu s námi obnovit život na náměstí Dr. M. Horákové.

  • IMG_6239-2
  • IMG_6228-2
  • IMG_6258