Výstavba první etapy

  • 2. 1. 2022

U ZŠ Poštovní postupně roste stavba spojovacího koridoru. Ten obsahuje podle doporučení KAM KV i stavební přípravu na další etapu stavby, konkrétně pro realizaci nových učeben v patře a školní auly. Tato další etapa je zahrnuta do ITI projektů města, které jsou připraveny pro nadcházející dotační výzvy.

  • wrwr