Základní škola Poštovní

Školská a výchovná zařízení patří vedle bytové výstavby k základním funkčním pilířům města. Kvalitní vzdělání a vzdělávací infrastruktura jsou klíčové pro úspěšný rozvoj měst a jejich regionů, které na sebe pozitivním způsobem vážou a ovlivňují vzdělání jejich obyvatel. Vedle učitelů a spolužáků je prostor a prostředí školních zařízení třetím vychovatelem, který přirozeně ovlivňuje vzdělávání a výchovu školáků a studentů. Školy budované v 60. a 70. letech minulého století jen velmi omezeně vyhovují soudobým požadavkům a aktuálním didaktickým potřebám. Školní budovy s učebnami koncipovanými pouze pro frontální výuku, propojené funkční chodbou na jednotvárných podlažích s funkčními schodišti bez prostorů pro společné aktivity netvoří podmínky pro tvořivou a individuální aktivitu celodenního svobodného a inspirativního vzdělávání a výchovy. 

KAM KV byla požádána pro posouzení studie přístavby propojovacího koridoru mezi stávající hlavní budovou prvního stupně a školní jídelnou základní školy v Poštovní ulici v Karlových Varech – Tuhnicích. Existují i jiné návrhy, na konci dubna se vedení města rozhodne, ke které variantě rekonstrukce se přikloní.

Doporučení KAM KV° si můžete prohlédnout vpravo v záložce Dokumenty.

  • dd1125_4462401daf1c4790847f50b55e7bc737_mv2_d_3200_2400_s_4_2

Odpovědná osoba: