Probíhají stavební úpravy předprostoru – leden 2022

  • 3. 1. 2022

V současné době probíhá rekonstrukce nástupních prostor MHD podle původní projektové dokumentace, která v zásadě počítá se zachováním stávajícího uspořádání prostoru, tedy se stávajícím centrálním nástupním ostrůvkem před budovou Tržnice. Změnou oproti minulosti bude umožnění průchodu prostorem pouze v okrajových koncích nástupního ostrůvku, což byla podmínka dopravního inspektorátu kvůli zvýšení bezpečnosti a zamezení případnému střetu chodce s autobusem.

KAM KV spolupracuje během realizace na přesné specifikaci mobiliáře a dílčím materiálovém řešení. Souběžně s rekonstrukcí prostoru je v procesu přípravy územní studie lokality Širšího centra města, která daný prostor také zahrnuje a počítá s jeho budoucí přeměnou na náměstí, které vedle kvalitní dopravní obsluhy v těsné blízkosti zajistí také adekvátní pobytové kvality a umožní konání aktivit jako jsou vánoční nebo farmářské trhy, společenské akce, apod.

  • Cam02
  • Cam06a