Začala práce na územní studii

  • 1. 2. 2022

V listopadu 2021 vedení města Karlovy Vary objednalo u KAM KV° územní studii lokality Širšího centra. Na spolupráci byli osloveni atelier Jiran a partner pro oblast urbanismu a architektury, Ing. Jiří Oboznenko pro oblast silniční dopravy, společnost Progi pro oblast železniční infrastruktury a společnost 4ct pro vytvoření ekonomické rozvahy možných scénářů rozvoje území.

Tým spolupracujících odborníků je v průběhu práce na studii v pravidelném kontaktu jak s vedením města tak s klíčovými stakeholdery v území a pro výsledný návrh hledá jejich shodu. Výsledná podoba studie bude sloužit jako podklad pro vedení města a další stakeholdery v území pro určení etapizace stavebních prací, rozvržení infrastruktury a majetková vypořádání tak, aby byl umožněn rozvoj území ve smyslu zbudování klíčové infrastruktury ze strany města a výstavby městských budov ze strany soukromého sektoru se zohledněním potřeb města. Nedílnou a dlouho diskutovanou složkou území je poloha a podoba nového dopravního terminálu. I na tuto otázku dá studie finální odpověď. V průběhu února bychom rádi uspořádali projednání rozpracované studie s karlovarskou odbornou veřejností. Následně po uplatnění připomínek před finálním dokončením studie bychom návrh rádi prezentovali veřejně a znali názor široké veřejnosti.

 

Související projekt: