Širší centrum

  • Studie revitalizace

Táhlý prostor mezi městskou strukturou a nábřežím řeky Ohře, který byl v minulosti pokryt množstvím kolejových tratí vlakové dopravy, ale od jejich redukce na jednu trať lokální vlakové dopravy se uvolnil pro urbanizaci a znovupropojení města s řekou. Na tento prostor byla vypracovaná řada architektonických studií majících za cíl ověřit různé možnosti urbanizace tohoto prostoru.

​V současnosti probíhá jednání mezi společností Gamma Property, coby developerem se zájmem své pozemky zhodnotit výstavbou a městem, které musí stanovit podmínky a zároveň motivovat druhou stranu, aby tato výstavba probíhala v souladu s vizí jeho rozvoje. Více o aktuální situaci najdete níže.

V roce 2013 v architektonické soutěži na urbanizaci širšího centra někteří autoři pracovali s myšlenkou budovy dopravního terminálu tedy dopravního uzlu většiny hromadné dopravy v jednom místě. Tato myšlenka se setkala s úspěchem u tehdejšího vedení města a byly vytipovány tři lokality – prostor dolního nádraží, levý břeh Ohře a prostor před tržnicí, ve kterém se v současnosti křižují všechny linky městské hromadné dopravy s některými meziměstskými. Na realizaci budovy terminálu v tomto prostoru byla vypracovaná ověřovací studie od kanceláře Hangár, která měla za úkol prověřit smysluplnost této myšlenky. V současnosti je idea zbudování integrovaného dopravního terminálu včetně určení lokality podřízena právě zpracovávanému dopravnímu generelu. Více o soutěži najdete zde.

  • PREZENTACE KV 220531 CENTRUM_Stránka_10
  • PREZENTACE KV 220531 CENTRUM_Stránka_24
  • PREZENTACE KV 220531 CENTRUM_Stránka_27

Odpovědná osoba:

Videa:

Akce: