Smlouva o poskytování služeb ve věci analytické práce, pořizování a zpracování dat s prostorovými daty pro město Karlovy Vary – platnost do 31. 3. 2022

  • 15. 3. 2022