Dokončili jsme urbanistickou studii proměny lokality Staré vodárny

  • 28. 3. 2022

Kancelář architektury města Karlovy Vary dokončila ve spolupráci se studiem Jiran a partner územní studii lokality Staré vodárny a jejího blízkého okolí. Návrh řeší také koncepci veřejných prostranství, která jsou obývacím pokojem města a v řešené lokalitě je bezpochyby nejvýznamnějším prostranstvím právě areál Staré vodárny, který přímo navazuje na park Meandr a má potenciál vytvořit unikátní městský prostor – občanskou vybavenost, park, sportoviště a náplavku.

Důležitým prvkem návrhu je respekt nejen k přírodním, historickým a urbanistickým hodnotám místa, ale také respekt řádného hospodáře k již realizované infrastruktuře. Nacházíme se totiž v záplavovém území, kde se musí veškeré vynaložené finance důkladně ověřit, aby byly efektivně využity. Vedle snahy o zachování maximálního množství historických objektů, které jsou fragmentem historie místa a jeho identity, návrh sleduje také zachování prostorového řešení bývalého statku, ze kterého dnes zbyla již jen sýpka v jižní části, ale také například zachování existující dopravní infrastruktury bez ambice velkého přebudování. Nové intervence se snaží stávající podobu místa především doplnit, a to s maximální citlivostí. Dalším úkolem nového návrhu řešení je nastavit trvalou udržitelnost celého projektu po ekonomické i provozní stránce, tj. nevybudovat území, které vypadá sice líbivě, ale svému okolí přináší pouze konzumně strávený čas.

Součástí územní studie Staré vodárny je i koncepční řešení bývalého provozního areálu a jeho revitalizace v několika fázích. V první fázi revitalizace navrhujeme sanaci území Vodárny, rozšíření již existujícího parku o nezbytné zázemí a doplnění o nové funkce jako je prodej občerstvení, pikniková louka, místa pro grilování a řada dalších funkcí, které pomohou lokalitu více zatraktivnit pro obyvatele města a ověřit její limity. Potenciál takového využití ověřila již existující kavárna Limetka, která se svou kvalitou rychle zapsala do srdcí řady karlovarských obyvatel. Prozatím skrytý potenciál nabízí střechy podzemních filtrů, na kterých vlivem letité neúdržby vznikla svébytná divoká příroda umožňující vytvořit pobytový prostor ve stínu vzrostlých bříz s výhledem na řeku.

Dotazník

Nyní nás čeká zpracovanou koncepci rozpracovat k realizaci a budeme rádi, když se do její přípravy zapojíte s námi. Abychom mohli návrh dopracovat zodpovědně, a být si jistí navrženými funkcemi a podobou území, pomůže nám, když si najdete čas na vyplnění krátkého dotazníku – https://1url.cz/@vodarna.

Studii si můžete prohlédnout vpravo v záložce Dokumenty.

Veřejné představení územní studie proběhne v úterý 19. 4. v 18:00 v prostorách KAM KV (náměstí Dr. M. Horákové 2041/16).

  • vizuali vodarna2