Zapojení veřejnosti do přípravy zadání

  • 5. 4. 2022

Na konci března 2022 jsme oslovili obyvatele ulic Petřín a Raisova s prosbou o vyplnění dotazníku ohledně plánovaného projektu revitalizace této lokality. Děkujeme, že jste se do projektu zapojili a dali jste nám cenné podněty k lokalitě. V rámci této participace jsme zvolili dvě metody spolupráce s obyvateli lokality. Jednak jsme aktivně oslovovali respondenty přímo v místě a také jsme připravili dotazník, který našli ve svých schránkách a vyplnili ho buď fyzicky, nebo online. Děkujeme.

Poznatky získané pomocí osobních rozhovorů se po vyhodnocení odevzdaných dotazníků potvrdily, proto budou závěry z obou metod participace prezentovány společně. Těší nás, že více než 90 % z Vás zapojených respondentů věnovalo svůj čas zodpovězením alespoň dvou třetin otázek, děkujeme.

I přestože obyvatelé Petřína a Raisovy ulice citlivě vnímají řadu negativ a problémů, žijí v této lokalitě rádi a nemají důvod uvažovat o stěhování do jiné městské části. Obecně se dá usoudit, že i přes v posledních letech zanedbaný a neudržovaný stav oceňují ducha lokality a specifickou malebnost historické architektury v těsné blízkosti lázeňského centra města. Právě poloha mezi lázeňskými promenádami na straně jedné a jedinečnými lesy na straně druhé je od většiny respondentů velmi oceňována. Z dotazníku také často vystupoval požadavek na úpravu Resslových sadů, což je nejbližší park pro místní obyvatele, ve kterém mohou trávit volný čas. Toto zadání sice úpravu Resslových sadů nezahrnuje, může to být však podnět pro další záměry v území.

Výsledky si můžete detailně prohlédnout v záložce Dokumenty.

Najdete zde informace, jak obyvatelé tuto lokalitu hodnotí z pohledu chodce, cyklisty či řidiče, jak ji užívají a jak si představují její budoucnost.

  • IMG_9900