Ulice Petřín, Raisova

  • MS plan s.r.o. dokončili studii

Ulice Petřín a Raisova se nachází ve vnitřním lázeňském území Karlových Varů, konkrétně v okrajové partii lázeňského centra. Urbanistická struktura vychází ze starší komunikační sítě, která byla v celém území ovlivněna složitou morfologií terénu. Lokalita má především obytnou funkci pro trvalé bydlení, které se odehrává hlavně v historických bytových domech z přelomu 19. a 20. století.

Vzhledem ke své poloze na výšině jsou odtud výhledy na velkou část lázeňského centra města, což dává lokalitě nezaměnitelný charakter.

KAM KV° připravil zadání pro zpracování architektonické studie, jejímž cílem je zkvalitnění funkčního a estetického stavu, který by měl odpovídat lokalitě vnitřního lázeňského území a městské památkové zóny Karlových Varů. Preferované principy návrhu a požadavky na řešení v oblasti dopravy, zpevněných ploch, veřejné zeleně, městského mobiliáře a osvětlení jsou definovány v dokumentech, které najdete níže nebo v záložce Veřejné zakázky.

Pro zpracování architektonické studie revitalizace lokality Petřín, Raisova jsme na základě zaslaných portfolií vybrali architektonicky atelier MS plan s.r.o. Více o zpracovatelích a jejich konceptu, motivaci a důvodu spolupráce s městem Karlovy Vary si můžete přečíst v záložce Aktuality.

Hotovou studii si můžete prohlédnout v záložce Dokumenty.

  • Petřín
  • pred
  • po

Odpovědná osoba: