Ulice Petřín, Raisova

  • Proběhla participace obyvatel, nyní čekáme na nabídky zpracování studie

Ulice Petřín a Raisova se nachází ve vnitřním lázeňském území Karlových Varů, konkrétně v okrajové partii lázeňského centra. Urbanistická struktura vychází ze starší komunikační sítě, která byla v celém území ovlivněna složitou morfologií terénu. Lokalita má především obytnou funkci pro trvalé bydlení, které se odehrává hlavně v historických bytových domech z přelomu 19. a 20. století.

Vzhledem ke své poloze na výšině jsou odtud výhledy na velkou část lázeňského centra města, což dává lokalitě nezaměnitelný charakter.

KAM KV° připravil zadání pro zpracování architektonické studie, jejímž cílem je zkvalitnění funkčního a estetického stavu, který by měl odpovídat lokalitě vnitřního lázeňského území a městské památkové zóny Karlových Varů. Preferované principy návrhu a požadavky na řešení v oblasti dopravy, zpevněných ploch, veřejné zeleně, městského mobiliáře a osvětlení jsou definovány v dokumentech, které najdete níže nebo v záložce Veřejné zakázky.

  • Petřín

Odpovědná osoba: