Pracujeme na zadání architektonicko-krajinářské soutěže na revitalizaci náměstí Dr. M. Horákové

  • 5. 5. 2022

KAM KV byl Radou města pověřen zpracováním soutěžní dokumentace. Námi vytvořené soutěžní podmínky včetně navržených porotců a harmonogramu byly předběžně schváleny ČKA.