Ustavující zasedání soutěžní poroty

  • 30. 6. 2022

Na konci června se v KAM KV uskutečnilo ustavující zasedání soutěžní poroty, na kterém se prodiskutovaly připravené soutěžní podmínky. Členové poroty se dohodli na jejich úpravách, které KAM jako organizátor soutěže zapracuje. Finální soutěžní podmínky před samotným vyhlášením soutěže poputují ke schválení ČKA a na Radu města.

Členy soutěžní poroty jsou:

Řádní členové závislí
Mgr. Tomáš Trtek / 1. náměstek primátorky Statutárního města Karlovy Vary
Ing. Luděk Fabinger / společník firmy CALUMA REAL ESTATE s.r.o.

 
Řádní členové nezávislí
Prof. Ing. Akad. arch. Jan Šépka / autorizovaný architekt, ŠÉPKA ARCHITEKTI
Ing. et Ing. arch. Petra Kunarová / autorizovaná architektka
Ing. arch. MgA. Petr Uhlík / autorizovaný architekt, UHLÍK ARCHITEKTI

 
Náhradníci závislí
Ing. arch. Karel Adamec / ředitel KAM KV°

 
Náhradníci nezávislí
Ing. arch. Anna Šlapetová / autorizovaná architektka

  • IMG_0140
  • IMG_0130
  • IMG_0154
  • IMG_0183