Studii zpracují architekti z MS plan s.r.o.

  • 1. 7. 2022

Pro zpracování architektonické studie revitalizace lokality Petřín, Raisova jsme na základě zaslaných portfolií vybrali architektonicky atelier MS plan s.r.o. Níže si můžete přečíst, jak sami zpracovatelé vnímají koncept, motivaci a důvod jejich spolupráce s městem Karlovy Vary.

KONCEPT

Pro návrh je stěžejní přístup “dobrého souseda”, který rozvíjí a staví na zásadách projektu rekonstrukce sousední ulice Kolmá i na ohleduplném zvážení vazeb na okolí. Citlivý přístup zohledňující pravidla pro rozvoj veřejných prostranství platná v místních podmínkách i historizující prvky zajistí harmonické zapojení okrsku do systému veřejných prostranství v rámci vnitřního lázeňského území a městské památkové zóny. Jeho kombinace s racionální organizací uličních prostorů vytvoří atraktivní prostředí pro všechny kategorie uživatelů města. Vyvýšená poloha je důležitou součástí charakteru lokality a výhledy na lázeňské centrum a okolní dominanty kopců by měly být stěžejní oporou pro atraktivitu pobytových prostorů, soustředěných především do těchto míst.

ZELEŇ

Limitovaný prostor v úzkém profilu ulic vyžaduje efektivní využití městské výsadby. Výsadba vysoké zeleně bude provedena ve vhodných místech, kde nebude bránit především efektivnímu dopravnímu řešení a bude doplněna o ochranné mříže a rabata. Nízká výsadba spojená s opatřeními pro správné hospodaření s dešťovou vodou může výrazně pomoci ke zpomalení odtoku především ve svažitých částech řešeného území a zároveň výrazově podpoří hlavní funkční náplň území, kterou je bydlení.

MATERIÁLY

Materiálové řešení je klíčovým aspektem návrhu zajišťující celkový výraz veřejného prostoru i ztotožnění se jeho obyvatel s danou lokalitou. Domníváme se, že vhodným přístupem pro podpoření genia loci okrsku je nechat zaznít kvality původního dláždění a tradičních materiálů a zajistit vhodná praktická řešení společně s kvalitním technickým řešením.

  • 3
  • 1