Proběhly diskuze o roli nádraží ve městě a veřejné projednání studie širšího centra

 • Jak může vypadat a fungovat nádraží ve městě?
 • 3. 3. 2023
V únoru 2023 proběhla v kině Drahomíra debata o principech role nádraží v moderním městě. Vystupující odborníci (doc. Ing. arch. Boris Redčenkov, doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka, akad. arch. Jan Sapák a Ing. Pavel Roháč) nás seznámili jak s příklady z jiných evropských měst, kde se k tématu nádražních budov přistupuje jako k akcelerátoru ekonomického rozvoje, tak s plány z českého prostředí, které již stejný trend sledují také. V diskuzi zazněly důležité body, které jsou pro nás a plánovaný záměr důležité: „Středobodem je člověk, doprava je služba, která má dostat jen takový prostor, aby dobře plnila svou roli“. V následné debatě o budoucí podobě širšího centra města se chceme zaměřit na kvalitu vystavěného prostředí a jeho funkční organizaci postupně naplňující budoucí vizi města na nábřeží řeky.
O týden později proběhla druhá navazující diskuze, tentokrát o rozvojových plánech tzv. širšího centra, jehož součástí je budova nádraží veřejné hromadné dopravy a jeho umístění a organizace vůči okolnímu městu bude hrát klíčovou roli.
Záznamy z obou akcí najdete v projektu Širší centrum v záložce Videa.
 • IMG_1869
 • IMG_1949
 • IMG_1943
 • IMG_1900
 • IMG_1918
 • IMG_1975
 • IMG_1993
 • IMG_2041
 • IMG_2032
 • IMG_2050
 • IMG_2059
 • IMG_2065

Související projekt: