Vestavba multifunkčního sálu byla úspěšně dokončena

  • 20. 6. 2023

S úspěšným dokončením obnovy budovy Císařských lázní máme další důvod k oslavě. Získali jsme skvělý architektonický počin – vestavbu multifunkčního sálu, který navrhl profesor Petr Hájek, jeden z nejvýznamnějších současných českých architektů. Tato moderní vestavba do národní kulturní památky rezonuje napříč odbornými médii a přináší novou kvalitu, díky které se Karlovy Vary dostávají do popředí zájmu. Je to vskutku vzorový příklad toho, jak se dá s historickou památkou zacházet, aniž by jakkoliv utrpěla její historická hodnota.

„Karlovy Vary mají v posledních letech to štěstí, že se jim vracejí dlouho chátrající ikony. Vloni Vřídlo a Vřídelní kolonáda, letos jsou to po téměř třech dekádách od uzavření Císařské lázně, národní kulturní památka. Děkuji všem, kdo pomohli tuto památku po téměř třiceti letech opět uvést do života, a přeji občanům i návštěvníkům Karlových Varů, aby jim dobře sloužila v dalších letech a staletích,“ uvedla primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová.

Málokdo si uvědomí, že tento skvělý počin je výsledek spolupráce vedení města, kraje a státu, neboť všechny tři subjekty se na náročné rekonstrukci podílely, navíc přes několik volebních období. Nebývá příliš častým zvykem, že nové politické vedení naváže na práci toho předchozího a zde se to stalo jak na úrovni vedení města, tak kraje, a to napříč politickým spektrem. Zároveň je třeba ocenit velmi vstřícnou spolupráci s kolegy z krajského úřadu, kteří skvěle zvládli koordinaci tak komplikovaného projektu, který nezahrnuje pouze samotnou budovu lázní s vestavbou sálu, ale také její blízké okolí a návaznost na celou řadu městských projektů ať už se jedná o plánovanou rekonstrukci Sadů Karla IV., Festivalový most a další, řekl Karel Adamec, ředitel Kanceláře architektury města.

„Po mnoho desetiletí nebyla budova Císařských lázní využívána pro svůj původní účel. Na základě provozních potřeb Karlovarského symfonického orchestru (KSO), požadavků památkové péče a dalších faktorů sestavila Kancelář architektury města (KAM KV) zadání pro studii, která ověří možnosti umístění sálu a zázemí orchestru v budově Císařských lázní. Studie potvrdila, že náš záměr je reálný a my jsme moc rádi, že se podařilo zadat přípravu architektonického návrhu profesoru Petrovi Hájkovi, který je známý svými rekonverzemi historických budov a realizací multifunkčních sálů pro hudební produkce,“ řekl Petr Bursík, uvolněný člen Rady města Karlovy Vary.

Profesor Hájek přišel s návrhem využít prostor opravené a restaurované dvorany a vybudovat v ní soudobý samostatný objekt, což se nakonec díky spolupráci mnoha veřejných subjektů podařilo a dnes již můžeme červený ocelový sál prohlédnout. Tento nový sál respektuje limity památkové ochrany a zároveň plní akustické, provozní a technické požadavky pro špičkový koncertní sál pro KSO. Pohyblivá výška sálu umožní využití nejen pro koncerty, ale také pro divadelní představení, filmy, taneční a konferenční aktivity. Architekt Hájek také navrhl akustickou stěnu s polohovatelnými přetáčivými panely, které budou přizpůsobitelné potřebám prostoru. Celá konstrukce je demontovatelná, což umožnilo montáž nového objektu bez trvalých úprav stávající dvorany.

Díky této rekonstrukci se Císařské lázně staly domovem Karlovarského symfonického orchestru. Orchestr tak konečně získá dlouho očekávané zázemí. S postupem času se v budově plánuje zřídit i infocentrum, které bude spravovat městské Informační centrum, a doplní tak komplexní služby, které Císařské lázně budou svým návštěvníkům nabízet, ať už se jedná o expozici o lázeňství, stále nebo i dočasné výstavy. Tímto krokem se Císařské lázně stávají nejen kulturním centrem, ale i důležitou turistickou atrakcí pro návštěvníky Karlových Varů. Zrekonstruovaný klenot si můžete prohlédnout každý den od 10 do 18 hodin, vstupenky lze zakoupit online (www.cisarskelazne.cz) nebo přímo na místě. Na podzim připravuje KAM KV° v rámci celorepublikového festivalu Den architektury dvě komentované prohlídky po objektu za přítomnosti architekta Petra Hájka (vstupenky bude možné zarezervovat zhruba v polovině září na webu www.denarchitektury.cz).

  • CL_P.Polak002Foto: Petr Polák (Petr Hájek – Architekti, AVT Group)
  • CL_P.Polak013Foto: Petr Polák (Petr Hájek – Architekti, AVT Group)