Chebskému mostu dá výslednou podobu sdružení studií Sagasta, AoC a Bridge structures

  • 15. 11. 2023

Zastupitelstvo města na svém listopadovém zasedání schválilo uvolnění financí na dopracování studie rekonstrukce Chebského mostu, jehož výsledná podoba bude dle doporučení odborné hodnotitelské komise spojením dvou hodnocených návrhů. Komise vyhodnotila jako architektonicky a výtvarně nejlépe pojaté řešení od sdružení Aoc & Bridge structures, které spojuje kvalitu historické kulturní památky kamenných kleneb mostu s moderně řešenou výtvarně pojatou mostovkou využívající kvality ultra vysokopevnostního betonu (UHPC). Naproti tomu zase jako návrh s nejlepším technicko-konstrukčním řešením vyhodnotila nejlépe ten od studia Sagasta. Výsledná podoba rekonstruovaného mostu bude tedy spojením výhod obou těchto návrhů. S rekonstrukcí mostu se počítá v průběhu roku 2025 především z důvodu jeho špatného technického stavu. Nová podoba mostu by měla mimo jiné vytvořit důstojný veřejný prostor v srdci města s jedinečným výtvarným řešením.

Hodnocení odborné komise najdete vpravo v záložce Dokumenty.

  • Návrh - AoC + Bridge structuresNávrh - AoC + Bridge structures