Chebský most

  • připravovaný projekt

V souvislosti s připravovanou územní studií Širšího centra KAM KV° připravuje zadání pro architektonickou studii nové podoby Chebského mostu, který by měl v postupné transformaci území sehrát roli především městského mostu se zklidněnou motorovou dopravou a dostatečným komfortem pro pěší a cyklisty. Předmětem řešení bude zejména vrchní část mostu – mostovka a kompletní konstrukce, která dnes překlenuje železnici a podchody na Náměstí Republiky.

 

  • 03870039
  • IMG_0103

Odpovědná osoba: