Smlouva o dílo na zpracování projektu Informační centrum Varšavská v Karlových Varech na pozemku parc. č. 2408 – platnost do 9. 12. 2023

  • 24. 11. 2023

Navržení a zpracování architektonické studie Informační centrum Varšavská.