Aktualizace návrhu územní studie Staré vodárny a širšího centra a jejich dokončení včetně finální revize čistopisu pro registraci na ÚÚR v Brně – platnost do 2. 2. 2024

  • 17. 1. 2024