Práce na informačně-orientačním systému od studia Horáček a Mjölk architekti pokračují

  • 31. 1. 2024

Nový orientační systém pro Karlovy Vary pokročil do další projektové fáze. Na základě Manuálu informačně-orientačního systému se nyní zpracovává Dokumentace pro územní rozhodnutí.

V současné době probíhá dopracování hrubopisu a předjednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy. V první etapě se budou umisťovat směrovníky a informační panely do města i lázeňských lesů.

  • MIOS - obrázek na web