Informačně-orientační systém

  • Manuál informačně-orientačního systému zpracovalo Studio Horáček společně s Mjölk architekty

Současně používaný informačně-orientační systém Karlových Varů vznikl v 2. polovině 90. let. V dnešní době vnímáme nejen jeho zastaralý design, ale především potřebu doplnění novými prvky a revizi a možnou redukci těch stávajících. Za dobu jeho užívání se z části původních nosičů informací staly pouze reklamní plochy, které se neřídí žádnými pravidly pro jednotný vizuální styl.

KAM KV° připravil zadání pro vytvoření nového manuálu informačně-orientačního systému, jehož cílem je zavedení jednotného smart informačního a reklamního systému, sloužícího jako komunikační prostředek mezi městem a jeho návštěvníky, a vytvoření jednotné grafické identity města. Prvky nového IOS by měly vycházet z principů, které stanovuje Strategie a Manuál koncepčního přístupu k veřejným prostranstvím města Karlovy Vary.

Manuál informačně-orientačního systému zpracovalo Studio Horáček společně s Mjölk architekty. Více informací najdete v záložce Aktuality.