Připravujeme představení projektu Parkovacího domu Polská pro veřejnost a obyvatele lokality

  • 1. 2. 2024

V souvislosti s přípravou projektu parkovacího domu Polská připravujeme seznámení veřejnosti s architektonickou studií. V poptávkovém řízení byla ze zájemců vybrána kancelář DK architekti,  která má bohaté zkušenosti s návrhem i realizací staveb pro dopravu. Nejen ty, ale i další práce tohoto studia si můžete prohlédnout na webu ateliéru.

Projekt představí autor návrhu, architekt David Kudla. Setkání s obyvateli plánujeme v březnu 2024 hned dvě, a to s obyvateli, se kterými lokalita přímo sousedí, a s širší veřejností, které bychom rádi přiblížili i další práci ateliéru DK architekti.

Bližší informace k oběma událostem, včetně času konání, budou uveřejněny v průběhu února zde na webu KAM KV° a v Karlovarských radničních listech.

  • 5_DPMB_e130b5f08b3d0f46b853dece3e97e851Ilustrační obrázek - depo Pisárky