Parkovací dům Polská

  • Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Lokalita pro nový parkovací dům se nachází v městské čtvrti Drahovice. Dole pod kopcem v docházkové vzdálenosti leží lázeňské centrum města, pro jehož návštěvníky vedle místních obyvatel bude parkovací dům sloužit. Při příjezdu do Karlových Varů od Prahy individuální dopravou má strategickou pozici, není nutné projíždět dlouhé úseky městem a má přímou návaznost na základní komunikační kostru města.

Cílem je návrh nového parkovacího domu s kapacitou 400 parkovacích stání v lokalitě Polské ulice v místě, které je v současné době parkovištěm pro cca 80 vozidel.

Parkovací dům bude součástí celoměstské koncepce dopravy v klidu a zkvalitňování veřejných prostranství ve smyslu regulace počtu odstavených vozidel, která ale musí mít vytvořenou alternativu.

Aktuálně je vyvěšena výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace (s platností do 26. 5. 2023). Více informací najdete v záložce Aktuality.