Bc. Jakub Vynikal: Zaniklé obce Karlovarska – přednáška

  • 18. 08. 2020 18:00
  • Místo: Kancelář architektury města Karlovy Vary

Historie Karlovarského kraje ve 20. století byla značně pohnutá a především po druhé světové válce zde takříkajíc nezůstal kámen na kameni. Celý kraj se nacházel na území Sudet a demografické změny, jejichž dopady jsou citelné dodnes, byly v měřítku historie českého státu obrovské. V důsledku těchto změn kraj postihl úbytek obyvatelstva a devastace lidských sídel s dlouhou historií. Přednáška si klade za cíl zprostředkovat veřejnosti pohled do této problematiky pomocí přehledných map, vizualizovaných dat a zajímavostí.

Začátek přednášky byl věnován úvodu do historického a demografického kontextu prostřednictvím grafů a kartogramů, kupříkladu národnostnímu složení. Také byl probrán fenomén zaniklé obce/osady obecně, v republikovém kontextu, a v čem je Karlovarský kraj specifický.

Ústředním bodem přednášky je mapa zaniklých sídel na území Karlovarského kraje, vzniklá v rámci semestrálního kartografického projektu na Stavební fakultě ČVUT. Tato mapa klasifikuje sídla podle velikosti, důvodu (období) zániku a stupně zániku.

Bc. Vynikal se věnoval konkrétním obcím, zajímavostem a příběhům vysídlení, na které během rešerší narazil.

  • dd1125_a7e6bb01d1d648ceb8180494afe183a5_mv2
  • dd1125_ac06824ba27542ada62d4ccd6f3c7f46_mv2
  • dd1125_75ec77d1c8624d12999bb90ff2ef8248_mv2
  • dd1125_8ca942462290446ea1cc6a9c2e504c64_mv2

Odpovědná osoba:

Videa: