Den architektury 2019 – Ing. arch. Jitka Molnárová MSc.: Sídliště, jak dál – sídliště Růžový vrch – komentovaná procházka

  • 02. 10. 2019 17:00
  • Místo: Horní nádraží

Prostor mezi domy na sídlištích představuje velký potenciál pro možné úpravy zvyšující standard bydlení a kvalitu života. Co ve veřejných prostranstvích chybí a co by se dalo doplnit? Co naopak hrozí za rizika a čemu je dobré se vyvarovat? Provází Jitka Molnárová z UNIT architekti.

SÍDLIŠTĚ, JAK DÁL?

Mezinárodní výzkumný projekt “Sídliště, jak dál?” se zabývá otázkami budoucího rozvoje sídlištních celků se zaměřením na témata jejich společenské, ekonomické i kulturní udržitelnosti.
Sídliště představují specifické oblasti měst vyžadující koncepční a promyšlené rozhodování veřejné správy. Doposud jsme jako společnost řešili téměř výhradně domy a jejich stavebně-technologický standard a příliš jsme se nevěnovali hledání dlouhodobé strategie pro rozvoj těchto lokalit. Jak dál? Jak má vypadat dlouhodobá vize těchto území? Jakým způsobem do nich koncepčně vstupovat a jak nastartovat proces jejich transformace ve fungující a atraktivní součásti městské struktury? Jak omezit rizika budoucího negativního vývoje?

Den architektury 2019

Spolek KRUH ve spolupráci s lokálními organizacemi a iniciativami připravuje na podzim devátý ročník celorepublikového festivalu, do kterého jsou zapojena česká a moravská města a obce všech velikostí. Letos se uskuteční kolem víkendu 5. až 6. října 2019.

Mezinárodní den architektury jako takový je oficiálně stanoven na první říjnové pondělí. V České republice a lokálně na Slovensku však neslavíme pouze jeden den, ale celý týden architektury. Spolek KRUH prostřednictvím festivalu umožňuje široké veřejnost nahlédnout na své okolí nevšední optikou pod vedením architektů, historiků a odborníků, kteří jim přibližují zajímavosti z jejich čtvrtě, bydliště i širšího okolí. Den architektury není jen architektura a urbanismu, ale i širší souvislosti, které stojí na pozadí vzniku každého domu, parku, čtvrtě či města.

Festival se koná každoročně průměrně v 75 městech a obcích či místech, a to během více než 190 akcí během dvou dnů. V roce 2018 však padl historický rekord a celkem 333 akcí se konalo v 93 městech, z toho čtyři na Slovensku.

Den architektury nejsou jen procházky, ale také cyklojízdy, plavby, projekce, diskuze, workshopy pro rodinné publikum, umělecké instalace a happeningy.

  • dd1125_748a17bfd8e343229bba1a4c851d5638_mv2_d_6240_4160_s_4_2
  • dd1125_323b73579d8240939217dee453b22f39_mv2_d_6240_4160_s_4_2
  • dd1125_fd0005cce6504fef9e5282099dee81b2_mv2_d_6240_4160_s_4_2
  • dd1125_862e33f2c2df460a9489ce6d4ecf3d3f_mv2_d_5905_3937_s_4_2
  • dd1125_80e972c3d55e44fd8ab05e1f88e6ecd7_mv2_d_6240_4160_s_4_2

Odpovědná osoba:

Videa: