Den architektury 2019 – Mgr. Adam Klsák: Rozmanité sídliště Drahovice – komentovaná procházka

  • 04. 10. 2019 16:00
  • Místo: u zastávky Slavie

Procházka po sídlišti Drahovice, které je rozmanité co do nejrůznějších forem bytové výstavby i vybavenosti. Povíme si něco o zajímavostech a uměleckých objektech, které zde najdeme. Provází Adam Klsák (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje).

Den architektury 2019

Spolek KRUH ve spolupráci s lokálními organizacemi a iniciativami připravuje na podzim devátý ročník celorepublikového festivalu, do kterého jsou zapojena česká a moravská města a obce všech velikostí. Letos se uskuteční kolem víkendu 5. až 6. října 2019.

Mezinárodní den architektury jako takový je oficiálně stanoven na první říjnové pondělí. V České republice a lokálně na Slovensku však neslavíme pouze jeden den, ale celý týden architektury. Spolek KRUH prostřednictvím festivalu umožňuje široké veřejnost nahlédnout na své okolí nevšední optikou pod vedením architektů, historiků a odborníků, kteří jim přibližují zajímavosti z jejich čtvrtě, bydliště i širšího okolí. Den architektury není jen architektura a urbanismu, ale i širší souvislosti, které stojí na pozadí vzniku každého domu, parku, čtvrtě či města.

Festival se koná každoročně průměrně v 75 městech a obcích či místech, a to během více než 190 akcí během dvou dnů. V roce 2018 však padl historický rekord a celkem 333 akcí se konalo v 93 městech, z toho čtyři na Slovensku.

Den architektury nejsou jen procházky, ale také cyklojízdy, plavby, projekce, diskuze, workshopy pro rodinné publikum, umělecké instalace a happeningy.

Odpovědná osoba:

Videa: