Ing. Alina Huseynli: Terapeutické působení lesního prostředí – přednáška

  • 23. 03. 2021 18:00
  • Místo: online

Komplexní lázeňská léčba zahrnuje zejména procedury s využitím přírodních léčivých zdrojů (vody, peloidy, plyny), ale její součástí jsou i terénní kúry. V souvislosti s populárním termínem „terapeutická krajina“ se do popředí zájmu dostává také otázka mikroklimatu lázeňských míst a jeho vlivu na zdraví. Přednáška představí shrnutí poznatků o terapeutickém působení lesního prostředí, zaměří se i na významné sledované ukazatele léčivého klimatu.

Přednášku bude možné sledovat živě zde (po skončení bude uložen záznam).
  • IMG_0792-KVKAM02

Odpovědná osoba:

Videa: