Ing. arch. Filip Tittl: Sídliště a kvalita života v nich – přednáška

  • 11. 12. 2018 18:00
  • Místo: Kancelář architektury města Karlovy Vary

Sídliště a kvalita života v nich  – jedno z velkých témat českých měst. Co vlastně znamená fenomén sídlišť, jaká jsou specifika tohoto druhu zástavby a jaké možné přístupy k budoucímu vývoji?

Přednáška zhodnotí stav českých sídlišť, popíše klíčová témata pro diskusi nad jejich budoucí podobou a představí pilotní projekty z výzkumu „Sídliště, jak dál“. Přednáška je pořádána v rámci dlouhodobějšího tématu “Bydlení v Karlových Varech”, kterým se KAM zabývá na sklonku tohoto roku.

  • P1060567-KVKAM02

Odpovědná osoba:

Videa: