Ing. arch. Jan Lebl: Od Císařských lázní k Vřídlu – přednáška

  • Budoucnost lázeňského korza
  • 18. 02. 2021 18:00
  • Místo: online

KAM KV začal pracovat na komplexním návrhu možné budoucí podoby této části lázeňského korza. V úvodní přednášce Vás Ing. arch. Lebl seznámí s historií a dalšími důležitými vazbami v této lokalitě.

  • Proč je důležité řešit toto území jako celek?
  • Jakou funkci má toto území plnit?
  • Jaké jsou možnosti umístění nové jezdecké sochy od prof. Gabriela?

Přednášku bude možné sledovat živě zde (po skončení bude uložen záznam).

  • IMG_0582

Odpovědná osoba:

Videa:

Související projekt: