Den architektury 2020 – Vřídelní kolonáda v kontextu doby – komentovaná procházka

  • s Ing. arch. Karlem Adamcem
  • 04. 10. 2020 15:00
  • Místo: Vřídelní kolonáda

Architektura jako obraz společnosti. Okolí Vřídla se od jeho objevení postupem času proměňuje společně s měnícími se potřebami a ideály společnosti. Každá historická etapa zde zanechala nějakou stopu. Od středověké městské struktury přes vznik světoznámých lázní se širokými promenádami po ambici přebudování na moderní lázně 20. století, to vše dodalo místu formu, jakou známe dnes. Autorem současné podoby ze 60.let je architekt Jaroslav Otruba, který se svým návrhem uspěl v architektonické soutěži. Původně podle jeho návrhu mělo být realizováno i širší okolí kolonády.. Jaroslav Otruba se vedle kolonády podílel například na výtvarné výzdobě pražského metra.

Jaký je význam současné kolonády, která vznikla na základě architektonické soutěže v 60. letech minulého století a jakou stopu zde zanecháme my? Vřídelní kolonádou a jejím přímým okolím nás provedl architekt Karel Adamec.

Akce proběhly za finanční podpory statutárního města Karlovy Vary a Karlovarského kraje.

  • IMG_9205
  • IMG_9182
  • IMG_9168
  • IMG_9138

Odpovědná osoba:

Videa:

Související projekt: