KAMjdeme° Drahovice – setkání s občany

  • 29. 01. 2019 17:00
  • Místo: Základní škola Jana Amose Komenského, Kollárova 19

KAM KV° (Kancelář architektury města Karlovy Vary) se v rámci cyklu KAMjdeme° sešel s obyvateli městské části Drahovice a představil jim svůj tým. Vyslechl jejich problémy a náměty, jak bydlení a život v Drahovicích vylepšit. Důležitým tématem této diskuse bylo parkování, které KAM začátkem roku otevřel přednáškou odborníka.

Už počtvrté vyšel KAM mezi občany města s cílem seznámit se a naslouchat jejich aktuálním problémům. Připravenými tématy pro diskusi byl život v Drahovicích a problematika parkování. Tato témata se při rozhovoru neustále prolínala – parkování je pro místní velmi aktuálním problémem. „Dozvěděli jsme se, že se věkový průměr obyvatel Drahovic snižuje. Stěhují se sem mladí lidé s dětmi a nedostatek parkování vidí jako velký problém. Na tuto poptávku odpoví Plán udržitelné městské mobility statutárního města Karlovy Vary, jehož proces vzniku v současné době KAM doprovází. Tento dokument naznačí vhodná místa pro umístění nových parkovacích míst a parkovacích domů.“ komentoval setkání ředitel KAMu Petr Kropp.

Městský mobiliář by se mohl vylepšit a sjednotit

Dalším zajímavým námětem pro práci kanceláře byl podnět k vytvoření menších krátkých sedátek bez opěradla, po kterém je poptávka především ze strany seniorů. Návštěvníci diskuse si postěžovali i na špatný stav chodníků. I těmito tématy se v naší kanceláři budeme zabývat. V tomto roce plánujeme po vzoru našich pražských kolegů vytvořit Manuál tvorby veřejných prostranství, který by jasně stanovil a ukázal, jak zvýšit kvalitu ulic, náměstí či parků. Městský mobiliář, tedy parkové lavičky, zastávky, odpadkové koše, stojany na kola, zábradlí, informační nosiče apod. jsou pro město důležitým prvkem.

Místní obyvatelé mluvili o obecných problémech, jako je zanedbaná péče o čistotu ze strany obyvatel, nepostačující kapacita MHD během začátku a konce školního vyučování, ale i o konkrétních problémech a místech, jako je stará autoškola, prostory vedle Waldertovy ulice, bývalé zahrádky v Krokově ulici, nebo propojení Anglické a Mozartovy ulice.

Setkání s občany města jsou pro nás velmi důležitá, protože bychom společně v dialogu s odbornou veřejností, obyvateli města a politickou reprezentací tvořili budoucí vizi města, tedy to, jakým směrem se má naše město posouvat.

Další setkání se uskuteční ve Dvorech.

  • kamjdeme drahovice_JPG
  • P1060813_JPG

Odpovědná osoba: