KAMjdeme° Stará Role – setkání s občany

  • 04. 12. 2018 17:00
  • Místo: Základní škola Truhlářská 19

KAM KV° v rámci nového cyklu KAMjdeme° uspořádal již druhé veřejné setkání s občany. To se odehrálo 4. prosince ve Staré Roli, stěžejní bylo téma bydlení, kterému se nyní KAM věnuje. Diskutovalo se o životě ve Staré Roli a o místech setkávání, která nejsou problémem pouze této městské části, ale celých Karlových Varů.

Kancelář architektury města plánuje v cyklu KAMjdeme° pokračovat i v dalším roce, a obejít tak postupně všechny městské části. „Smyslem naší kanceláře je starat se o obraz a hlavně o rozvoj města Karlovy Vary. Abychom to dělali dobře, potřebujeme také Váš názor, protože otázka tvorby města není věcí pouze odborníků, ale také zainteresované  veřejnosti, která v něm žije.“ Těmito slovy přivítal účastníky setkání ředitel KAMu Petr Kropp. Poté se jeho tým představil a přiblížil veřejnosti svou práci.

Co se (ne)děje ve Staré Roli

Jak se žije ve Staré Roli? Co Vám zde chybí a co Vás trápí? Tyto otázky rozpoutaly diskusi, ze které si KAM odnáší mnoho podnětů pro svou práci. Obyvatele trápí například to, že z ulice Závodu míru postupně mizí zeleň, nebo že odpadkové koše kapacitně nepostačují. Zástupci učitelů vznesli podnět k vytvoření sportovního zařízení vedle školy  a k vybudování nízkoprahového komunitního centra pro mládež, které by sloužilo i jako prevence proti kriminalitě. Zástupci žáků základní školy by si v této lokalitě přáli skatepark. Velmi ožehavým tématem byla dopravní zátěž na hlavní třídě Závodu míru a především absence bezpečných a smysluplných přechodů pro chodce. Ze strany občanů zaznělo hned několik tipů, kde se špatně přechází dospělým i dětem. „Diskuse prokázala, že hlavní tepna Staré Role je dominována dopravou a inženýrské sítě pod povrchem určují její vzhled. Pro obyvatele ztratila na atraktivitě, neboť se pro ně stala nebezpečnou a nevzhlednou bariérou.“ shrnuje závěry Petr Kropp.

Nikdo se nikde neschází

Druhou částí večera byly hovory o setkávání lidí, během kterých KAM představil k diskusi  první možný návrh rekonverze areálu bývalého kina, které se nachází vedle Lidového domu a které by se mohlo přeměnit do podoby komunitního centra. „Komunitní centrum by se mohlo stát středobodem obce a občanů Staré Role, kde se každý den budou setkávat děti, mladiství i senioři, a doplní tak chybějící občanskou vybavenost.“ dodává ke svému návrhu Jan Matoušek z KAMu.

Obyvatelé si stěžovali, že se dnes už nikdo nikde neschází, právě protože městská část Stará Role nemá komunitní centrum. Když už o to některé spolky projeví zájem, neumožňuje jim to většinou finanční náročnost pronájmu vhodných prostorů, například v Lidovém domě. Revitalizované veřejné prostranství, místo před poštou, místní nepovažují za centrum z důvodu nepřívětivého a pro využívání nepraktického realizovaného návrhu  šikmé plošiny náměstí. Dialog ukázal, že i velmi omezená stávající občanská vybavenost v centru Staré Role, areál bývalé Jednoty (dnes COOP), nesplňuje dnešní potřeby občanů. Většina z přibližně 8 tisíc obyvatel je tak nucena dojíždět za denním nákupem do jiných častí města.
Zajímavým podnětem byl i nápad vytvořit komunitní zahradu, která by v teplých dnech nabízela možnost ke scházení a byla by iniciativou pro vytvoření aktivního společenství obyvatel.  Při diskusi vznikl i konkrétní námět iniciovat jednoduchou oddychovou zónu podél břehu říčky Rolavy. Ředitel Správy lázeňských parků Ing. Kučera spolu s KAMem přislíbili aktivní pomoc při realizaci, neboť občany iniciované a společně realizované projekty jsou předpokladem pro kultivování vztahu města a jeho obyvatel.

Tématu bydlení se bude věnovat i další přednáška Ing. arch. Tittla, který 11. 12. od 18 hodin v KAMu nastíní problematiku života na sídlištích.

  • DSC_0449_JPG
  • DSC_0446_JPG
  • DSC_0452_JPG

Odpovědná osoba: