Mgr. Jiří Klsák – Kostel – přednáška

  • Proměny kostela sv. Maří Magdalény
  • 16. 09. 2021 18:00
  • Místo: Kancelář architektury města Karlovy Vary

V roce 2019 byla nově vydlážděna Moravská ulice v Karlových Varech. Nově předlážděn byl i předprostor kostela sv. Maří Magdalény. Při archeologickém výzkumu byly nalezeny i pozůstatky základového zdiva původního gotického kostela stejného zasvěcení. Starší kostel měl však oproti dnešní chrámové stavbě jinou dispozici i orientaci, mimořádné bylo i jeho zasazení do situace tehdejšího terénu.

Původní kostel je poprvé zmiňován poměrně pozdě, až v roce 1485. Pozdní založení jistě souvisí až s přenesením duchovní správy z nedalekého kostela sv. Linharta v karlovarských lázeňských lesích, u kterého se podle archeologických pramenů ještě v 15. století pohřbívalo. Protože se střed města opakovaně objevuje na starých vedutách, můžeme si udělat přibližnou představu o  proměnách kostela ještě před Dientzenhoferovou přestavbou. Nejpřesněji však jeho půdorys zachycuje jeden z návrhů nového barokního kostela, jež tento architekt předložil k posouzení městské Radě. Porovnáním těchto obrazových a archivních materiálů s archeologickou realitou můžeme konstatovat, že objeveným pozůstatkem starého kostela je základové zdivo sakristie.
  • dd1125_394de1ebdd8f4e32b8da7be84568a566_mv2
  • dd1125_bd62277cd2f84525a84e5a797fe39f2b_mv2
  • dd1125_4ce7eb103d8d44fdb9822a04a3f38b35_mv2

Odpovědná osoba: