Plán udržitelné městské mobility – veřejné projednání

  • 13. 06. 2019 17:00
  • Místo: Alžbětiny lázně - Společenský sál

Plán udržitelné městské mobility (zkráceně Plán mobility) je pro statutární město Karlovy Vary střednědobým strategickým dokumentem, jehož cílem je vytvořit podmínky pro uspokojení potřeb mobility lidí a podniků ve městě a jeho okolí a přispět ke zlepšení kvality života. Přijďte se seznámit s projektem, který dokáže ovlivnit budoucí vývoj dopravy ve městě Karlovy Vary. Plán mobility představí pan Ing. Roháč ze společnosti UDIMO, která tento dokument zpracovává.

Hlavním cílem této nové dopravní strategie je účinněji řešit problémy související s dopravou ve městě. Plán udržitelné městské mobility statutárního města Karlovy Vary bude zahrnovat všechny způsoby a formy dopravy

v celém území, včetně dopravy veřejné a soukromé, osobní a nákladní, motorizované i nemotorizované, pohybu
a parkování. Navržená opatření by měla vést ke zlepšení bezpečnosti dopravy, snížení znečištění ovzduší, hluku, spotřeby energií, zlepšení účinnosti přepravy osob a zboží, přispět k posílení atraktivity a kvality městského prostředí a území především ve prospěch občanů.

Více informací najdete ZDE.

Odborná veřejnost se zapojila do procesu tvorby Plánu mobility​

KAM se společností UDIMO uspořádal tři workshopy s odbornou veřejností, která byla seznámena s procesem tvorby strategického dokumentu Plánu mobility a která diskutovala ta nejdůležitější témata. O kterých tématech diskutovalo si můžete přečíst v příspěvcích o těchto workshopech v projektu Plán mobility a Dopravní generel.

  • IMG_1961

Odpovědná osoba: