Příští zastávka: VARY° – panelová diskuze

 • panelová moderovaná diskuze s úvodní přednáškou s odborníky na téma Integrovaný dopravní terminál v centru města
 • 16. 02. 2023 18:00
 • Místo: kino Drahomíra, Vítězná 627/50, Drahovice, Karlovy Vary

Územní studie tzv. širšího centra je v poslední fázi přípravy. Byl uspořádán workshop se zástupci stakeholderů a proběhly dva workshopy s odbornou veřejností a některé vzešlé připomínky jsou po vyhodnocení postupně zapracovávány do dokumentu. Návrh struktury širšího centra byl vesměs odbornou veřejností přijat, stále ale panuje živá diskuze v otázce pozice a podoby integrovaného dopravního terminálu, který studie uvažuje v prostoru vedle městské tržnice v prostoru mezi ulicemi Západní a Varšavská jako součást městské struktury.

 • Dojde k odtržení města od řeky a zvýší návrh dopravní zátěž městského centra?
 • Jakou roli plní nádraží ve městě v průběhu historie?
 • Jaká je role nádraží v současném městě, jakou má roli pro jeho urbanistický rozvoj?
 • Jaký význam má dopravní uzel pro ekonomický rozvoj místa?
 • Jakou roli v celém procesu hrají klíčoví stakeholdeři?

Autorský tým provedl důkladné analýzy jednotlivých scénářů rozvoje území, především tedy terminálu u tržnice vs. Dolní nádraží, pohybu dopravy, včetně linek veřejné dopravy, předpokladu pěších vazem v území, atd. a shromáždil data k porovnání obou variant.

V diskuzi vystoupí pozvaní odborníci

akad. arch. Jan Sapák
architekt, urbanista, kurátor, architektonický teoretik, publicista a vysokoškolský učitel s bohatou znalostí problematiky dopravních staveb a jejich role v průběhu historického vývoje měst

doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka
architekt a urbanista se zkušeností z Begie, kde zastával pozici urbanisty měst a obcí arondisementu Kotrijk. Spoluzakládal magisterské studium urbanismu a přednáší na Katolické univerzitě v belgické Lovani. Od roku 2012 pedagogicky působí rovněž na FUA TU Liberec a od roku 2014 i na pražské FA ČVUT.

Doc. Ing. arch. Boris Redčenkov
architekt, urbanista, spoluzakladatel studia A69, spolupracoval na dřívější verzi územní studie daného území v Karlových Varech, se svým atelierem nyní řeší moderní terminály na Smíchově a Florenci jako plnohodnotných součástí urbanismu centrální části Prahy.

Ing. Pavel Roháč
dopravní specialista, spolumajitel firmy UDIMO, autor Plánu udržitelné městské mobility města Karlovy Vary

Vstup zdarma. Registrace není nutná.

 • Boris+Redčenkov+ www.campuj.onlineDoc. Ing. arch. Boris Redčenkov (Zdroj: campuj.online)
 • klokočka - www.gjf.czdoc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka (Zdroj: gjf.cz)
 • sapak FB Nádraží Brnoakad. arch. Jan Sapák (Zdroj: Facebook Nádraží Brno)
 • IMG_0914 - kopieIng. Pavel Roháč

Odpovědná osoba:

Související projekt: