Příští zastávka: VARY° – panelová diskuze

 • panelová moderovaná diskuze s úvodní přednáškou s odborníky na téma nádraží ve městě
 • 16. 02. 2023 18:00
 • Místo: kino Drahomíra, Vítězná 627/50, Drahovice, Karlovy Vary

Územní studie tzv. širšího centra je v poslední fázi přípravy. Byl uspořádán workshop se zástupci stakeholderů a proběhly dva workshopy s odbornou veřejností a některé vzešlé připomínky jsou po vyhodnocení postupně zapracovávány do dokumentu. Návrh struktury širšího centra byl vesměs odbornou veřejností přijat, stále ale panuje živá diskuze v otázce pozice a podoby integrovaného dopravního terminálu, který studie uvažuje v prostoru vedle městské tržnice v prostoru mezi ulicemi Západní a Varšavská jako součást městské struktury.

 • Jakou roli plní nádraží ve městě v průběhu historie?
 • Jaká je role nádraží v současném městě, jakou má roli pro jeho urbanistický rozvoj?
 • Jaký význam má dopravní uzel pro ekonomický rozvoj místa?
 • Jakou roli v celém procesu hrají klíčoví stakeholdeři?

V diskuzi vystoupí pozvaní odborníci

akad. arch. Jan Sapák
architekt, urbanista, kurátor, architektonický teoretik, publicista a vysokoškolský učitel s bohatou znalostí problematiky dopravních staveb a jejich role v průběhu historického vývoje měst

doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka
architekt a urbanista se zkušeností z Begie, kde zastával pozici urbanisty měst a obcí arondisementu Kotrijk. Spoluzakládal magisterské studium urbanismu a přednáší na Katolické univerzitě v belgické Lovani. Od roku 2012 pedagogicky působí rovněž na FUA TU Liberec a od roku 2014 i na pražské FA ČVUT.

Doc. Ing. arch. Boris Redčenkov
architekt, urbanista, spoluzakladatel studia A69, spolupracoval na dřívější verzi územní studie daného území v Karlových Varech, se svým atelierem nyní řeší moderní terminály na Smíchově a Florenci jako plnohodnotných součástí urbanismu centrální části Prahy.

Ing. Pavel Roháč
dopravní specialista, spolumajitel firmy UDIMO, autor Plánu udržitelné městské mobility města Karlovy Vary

Vstup zdarma. Registrace není nutná. Akce je pořádána za podpory České komory architektů.

 

 

 • IMG_1869
 • IMG_1949
 • IMG_1943
 • IMG_1871
 • IMG_1891
 • IMG_1900
 • IMG_1918

Odpovědná osoba:

Videa:

Související projekt: