RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D.: Karlovarská terma a ochrana přírodního dědictví – přednáška

  • 24. 04. 2019 18:00
  • Místo: Kancelář architektury města Karlovy Vary

Duch místa Karlových Varů a věhlas města je po staletí úzce spjat s fenoménem vody, a to nejenom unikátními minerálními prameny, které jsou po staletí klíčovou součástí lázeňské léčby. Přestože se nejvýznamnější vývěr Vřídlo stal symbolem města a středobodem lázeňské čtvrti Karlových Varů, přírodní fenomén vody také ovlivňuje po tisíciletí jedinečnou geomorfologii a krajinný ráz území a od pozdního středověku určuje i urbanistickou kompozici a architektonický výraz města.

První ze dvou přednášek o minerálních pramenech v Karlových Varech vedl pan RNDr. Vylita, odborník na hydrogeologii a inženýrskou geologii, atmogeochemii, balneotechniku.
  • dd1125_0a9017a1a7a2408badf0c17f3b841ddb_mv2_d_3072_2048_s_2
  • dd1125_7f20a79b8a56426e9ffcdb3c37f0e836_mv2_d_5736_3825_s_4_2

Odpovědná osoba:

Videa: