Vřídlo – přednáška

  • MgA. Roman Vrtiška: Jak přistupovat k architektuře 60. - 70. let?
  • 24. 08. 2021 18:00
  • Místo: 2. patro Vřídelní kolonády

Roman Vrtiška představí jejich přístup k budově z podobného časového období, a to chomutovských městských lázní. K této studii, o které blíže promluví v budově Vřídelní kolonády, uvedl: „Projekt jsme po ekonomických rozvahách a statickém posudku koncipovali jako záchranu zástupce architektury 70. let minulého století. Aby byl jakýkoliv objekt skutečně zrevitalizován, je ovšem zapotřebí také zanalyzovat provoz a vyhodnotit návratnost investice do rekonstrukce, či v tomto případě do konverze. Nový obsah existujícího objektu tak byl definován jako společensko-kulturně sportovní mix funkcí. Z původní budovy městských lázní tak má vzniknout multifunkční prostor pro všechny věkové skupiny, který nabídne mj. nové prostory pro městskou knihovnu, flexibilní kulturní sál, konferenční a taneční sály, co-workingové prostory, obchodní jednotky i wellness v suterénních prostorách budovy, který odkazuje na původní funkci. Naším záměrem bylo rehabilitovat původní objekt a ukázat veřejnosti, že není potřeba zběsilého a ekonomicky nevýhodného bourání, pokud se architekt umí zamyslet nad fungováním objektu. Zároveň jsme chtěli zdůraznit kvality původního skeletu a novým řešením je spíše podpořit a akcentovat. Přirozeností pak bylo zachování množství původních prvků, které vyústilo až v konzervaci bazénové části objektu, ve které se pak nachází nové vestavby. Hosté tak mají možnost stále vnímat originální atmosféru objektu a to nejen z interiéru, ale také z exteriéru.”

  • dd1125_0ade3205651e4f7eb1f7ee62d8d65af5_mv2
  • dd1125_21d4f01921de4895b44a4d894dceaa67_mv2
  • dd1125_20bbbf59c8ce4e1a8ed003111f22bf85_mv2

Odpovědná osoba:

Videa:

Související projekt: