Povinně zveřejňované informace

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Oficiální název
Kancelář architektury města Karlovy Vary, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení
Kancelář architektury města Karlovy Vary (dále jen KAMKV) je organizace zabývající se architekturou a urbanismem, budoucí vizí města, územním plánováním, veřejným prostorem a komunikací s veřejností. Zpracovává vizi prostorového rozvoje města Karlovy Vary. Příspěvková organizace byla zřízena statutárním městem Karlovy Vary Zřizovací listinou ke dni 1. března 2018 na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Karlovy Vary na zasedání dne 27. června 2017.

3. Zřizovatel

Statutární město Karlovy Vary

4. Organizační struktura
Je uvedena v organizačním schématu

5. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa
Kancelář architektury města Karlovy Vary, p. o.
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

 

Adresa pro osobní návštěvu
Kancelář architektury města Karlovy Vary, p. o.
Nám. M. Horákové 2041

361 20 Karlovy Vary

 

Úřední hodiny
Po předchozí telefonické či e-mailové domluvě

Telefonní čísla
Telefon kanceláře:           +420 353 151 480

Telefon paní asistentka:   +420 601 175 698 

Adresa internetové stránky
http://www.kamkv.cz

Adresa e-podatelny—

Další elektronické adresy
Ředitel organizace: p.kropp@kamkv.cz

Asistentka KAM: info@kamkv.cz  

ID datové schránky
rsa9575

6. Platební spojení
Česká spořitelna, a.s.
Olbrachtova 1929/62, Praha 4, 140 00
Číslo účtu: 5301503309/0800

7. IČ 

06968155

8. DIČ 

CZ06968155

9. Seznam hlavních dokumentů 


Zřizovací listina
Výpis z obchodního rejstříku

Schválený rozpočet 2018
Střednědobý výhled rozpočtu p. o. na období 2019 – 2021

10. Žádosti o informace, místo a způsoby získání požadovaných informací
Kancelář architektury města Karlovy Vary, p. o.
Moskevská 2035/21
361 20 Karlovy Vary

T: +420 353 151 480
E-mail: info@kamkv.cz
V případě e-mailu nemusí být aplikován elektronický podpis.

11. Příjem žádostí
Kancelář architektury města Karlovy Vary, p. o.
Moskevská 2035/21
361 20 Karlovy Vary

T: +420 353 151 480
E-mail: info@kamkv.cz
V případě e-mailu nemusí být aplikován elektronický podpis.

12. Opravné prostředky
Kancelář architektury města Karlovy Vary, p. o.
Moskevská 2035/21
361 20 Karlovy Vary

T: +420 353 151 480
E-mail: info@kamkv.cz
V případě e-mailu nemusí být aplikován elektronický podpis.

13. Formuláře—


14. Popisy postupů—


15. Předpisy—


Nejdůležitější používané předpisy—
Vydané právní předpisy—

16. Úhrady za poskytování informací


Sazebník úhrad za poskytování informací
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informace—

 

17. Licenční smlouvy


Vzory licenčních smluv
Výhradní licence—