Data o městě

Aby město mohlo dobře fungovat, je třeba rozhodování v jeho plánování podpořit relevantními daty, což je osvědčená metoda řízení, která není ničím zcela novým. Již naši předci plánovali město na základě pozorování řady jevů a vyhodnocovali, co funguje dobře, kde je prostor pro zlepšení, čemu je třeba se vyvarovat. V průběhu času se mění pouze technologické možnosti a nároky na odbornost. Na základě vyhodnocení dat potom vznikají strategie, podklady, analýzy, další důležité dokumenty a projekty. Co si pod slovním spojením městská data představit? Například při plánování kvalitní rekonstrukce konkrétní ulice je třeba mít k dispozici informace o komunikační síti, urbanistickém typu ulice, inženýrských sítích, šířce ulice, uličním stromořadí, materiálovém konceptu, mobiliáři, veřejném osvětlení nebo pěší prostupnosti atd. Že je toho hodně? To skutečně je, ale sběr takovýchto dat o městě má nespočet pozitiv, a proto se vyplatí mu věnovat čas. Zajímají Vás informace o hustotě zalidnění města, dopravní síti, struktuře veřejných prostranství, výšce budov, síti obchodních prostorů, nebo plánovaných projektech? KAM KV již zpracoval řadu analýz města. Některé z nich si už nyní můžete prohlédnout a interaktivně s nimi pracovat na webové aplikaci Data o městě, kterou najdete na odkazu níže.

Webová aplikace DATA O MĚSTĚ
data-kam-kv.hub.arcgis.com

  • obrazek data o meste - kopieZdroj obrázku: https://data.olomouc.eu

Odpovědná osoba: