Mgr. Anton Ostach, Ph.D. Architekt

tel.: +420 724 873 815

Anton vystudoval obor Architektura budov a staveb na charkovské Fakultě architektury KNUCEA. Během práce na magisterském projektu se zamiloval do urbanismu a vyrazil do Prahy zkoumat zahraniční zkušenosti na Fakultě architektury ČVUT. V rámci doktorského studia zkoumal současné přístupy ke vztahům veřejného prostoru a dopravy, což vyústilo v disertační práci na téma teorie Shared space. Během doktorského studia pracoval na výzkumném grantu Protiteroristická opatření v Shared space na základě zkušenosti z cesty do Londýna. Před cestou do Karlových Varů pracoval v několika architektonických ateliérech v Charkově a Praze. Vyzkoušel si práci od interiérového designera po urbanistu.

V KAM KV° zastává pozici architekta. Pracuje na koncepčních dokumentech a sní o rychlé regeneraci Karlových Varů pomocí malých akupunkturních zásahů do veřejných prostorů města.

Rád zlepšuje životní prostředí, vymýšlí stavební technologie a optimalizuje bydlení. Vidí potenciál v modularitě a univerzálním promyšleném designu.