Dvořákovy sady

Dvořákovy sady jsou oblíbeným místem návštěvníků města stejně jako jeho obyvatel. Je to jeden z nejkrásnějších parků ve městě a představuje pomyslný vstup do lázeňské zóny. V době Mezinárodního filmového festivalu zde jeho návštěvníci rádi polehávají v trávě pod krásnými vzrostlými stromy a užívají si kousku přírody v srdci města. Samotné místo prošlo v průběhu desetiletí několika proměnami. Zásadním prvkem v prostoru parku byl v minulosti Blanenský pavilon, který byl nejen krásnou architekturou ale také středobodem společenského života. Po jeho zániku park dostal promenádní charakter, avšak chybějící společenský prostor je zde patrný. V posledních letech se zde právě díky tomu etablovala gastro scéna, která však svým pojetím složení řady dočasných stánků a plátěných přístřešků naprosto neodpovídá úrovni světoznámých lázní a svým vizuálem pouze sráží celkový dojem z jinak krásného parku. Přes tento fakt však bylo ověřeno, že obdobný podnik má v prostředí Dvořákových sadů životaschopný potenciál.

Vedení města ve spolupráci s Kanceláří architektury města Karlovy Vary se rozhodlo pojmout celou problematiku parku komplexně a nechat zpracovat studii budoucí podoby místa, která využije jeho nezpochybnitelných kvalit krásného lázeňského parku a navrhne jeho dílčí úpravy tak, aby byl zkvalitněn veřejný prostor, zázemí pro gastro provozy, kontakt místa s řekou a v maximální možné míře ochráněna stávající vzrostlá zeleň, tak aby se město mohlo tímto prostorem zase chlubit jako svou výkladní skříní. Jsme si vědomi, že se jedná o důležité místo v centru lázeňského místa, které si zaslouží odpovědný přístup, proto jsme se rozhodli pro uspořádání architektonické soutěže, díky které budeme mít možnost srovnat více návrhů možné budoucí podoby a společně s odbornou komisí vybrat ten nejlepší k následné realizaci.

Aktuálně byl spuštěn dotazník pro obyvatele i návštěvníky města, kteří mohou říci svůj názor na danou lokalitu, aby vše, co podle Vás funguje, zůstalo v sadech zachováno a naopak našlo místo i další funkční využití.

Dotazník najdete na tomto odkazu – https://1url.cz/@dotaznik-dvorakovy-sady

  • IMG_4317
  • IMG_4329
  • IMG_4353