Ing. arch. Kateřina Fišerová Architektka

tel.: +420 702 249 333

Kateřina vystudovala Fakultu stavební na ČVUT v Praze, program Architektura a stavitelství. V průběhu studia se zajímala hlavně o analýzy měst, krajiny a širší vztahy staveb, v magisterském studiu se proto zaměřila na urbanismus. Během studia se zúčastnila kurzů na zahraničních školách, mimo jiné na TU Delft v Nizozemsku. Než se připojila do týmu KAM KV° na pozici architekta, působila v pražském architektonickém studiu MS architekti.

Ve volném čase ji nejčastěji najdete na horách se psem, anebo v kuchyni s rukama od mouky. Má ráda poznávání nových míst, umění, historii, dokumenty a sobotní ráno.