Informační panely a cyklostojany (Město bez kouře)

V rámci projektu „Karlovy Vary – Město bez kouře“ (spolupráce Statutárního města Karlovy Vary a Philip Morris ČR a.s.) jsme definovali lokality pro umístění nových panelů, které budou informovat návštěvníky města o doporučených pravidlech chování v lázeňské promenádě. Tato lázeňská promenáda je definována veřejnými prostory levého břehu říčky Teplá a zahrnuje prostory pěší zóny Mlýnského nábřeží, Tržiště, okolí Vřídelní kolonády včetně mostů a lávek. Součástí jsou i vnitřní prostory Mlýnské a Tržní kolonády. Deset informačních panelů je umístěno v místech vstupů do zmíněného území. Cílem je zjednodušit orientaci návštěvníků a sjednotit zóny s dříve chaoticky působícími pravidly chování v jeden plynulý celek označený důstojným způsobem.
Součástí záměru je také umístit u těchto vstupů do území cyklostojany, které návštěvníkům umožní odložit jízdní kolo, jehož vjezd je do předmětné zóny zakázaný.
Pravidla chování vychází z platných vyhlášek a Statutu lázeňského místa Karlovy Vary, nebudou však závazná a budou sloužit jako doporučené chování, které na klidné lázeňské promenádě zajistí příjemný pohyb a pobyt.
Součástí záměru je také odstranění nebo přemístění několika rušivých prvků ve veřejném prostoru, které jsou překážkou pro nově umísťovaný mobiliář. Jedná se zejména o zahrazovací sloupky a plakátovací sloupy.

  • IMG_9569
  • IMG_9580
  • IMG_9589