Knihovny

  • Regenerace poboček městské knihovny

Knihovna je mnohdy vnímána pouze jako prosté zařízení pro uchování a půjčování knih a jiných tiskovin. Tato představa se zažila od pradávna z doby, kdy byly tištěné knihy jediným zdrojem informací a vědomostí lidstva a knihovna, mnohdy ještě jako zařízení ne zcela přístupné veřejnosti, plnila roli ochrany a distribuce těchto vědomostí. V dnešní elektronické době, kdy jsou informace všeho druhu a odkudkoliv ze světa velice snadno a prakticky okamžitě dostupné z pohodlí našich domovů již zařízení v takovém tradičním pojetí není životaschopné. Oproti našim předkům, kteří se potýkali s nedostupností informací, dnešní doba nese charakter informační přehlcenosti, kdy je třeba učit se v této záplavě třídit informace zavádějící od těch seriózních. Role knihovny v městském životě se tím pádem proměňuje, a ačkoliv instituce stále zůstává vzdělávacím zařízením, její charakter a nabídka služeb se přizpůsobuje potřebám moderní společnosti.

Městská knihovna vedle specializovaných knihoven, které slouží především pro odbornou veřejnost stále jako schránka odborných vědomostí, plní také roli komunitního centra sloužícího pro setkávání obyvatel města a posilování místního společenství, vytváří prostředí multikulturního a vzdělávacího centra pro obyvatele města a řadu dalších. Zmíněné aktivity jsou pouhou výsečí celosvětově sledovaných trendů ve vývoji knihovnictví a jednou ze základních aktivit města by mělo být naplňování těchto trendů od své knihovny nejen vyžadovat, ale také jí k tomu poskytnout podmínky. K těm podmínkám patří bezpochyby vybudované fyzické prostředí – budova, která umožňuje zmíněné a další aktivity knihovně provozovat, tedy nabízí jak adekvátní a příjemné prostory pro obyvatele města, tak kvalitní zázemí pro svůj odborný personál a má dostatečně dobře vyřešenou logistiku, aby umožnila jak konání větších akcí, tak příjemné prostředí pro jednotlivé návštěvníky.

Městská knihovna v Karlových varech, resp. všechny její městské pobočky dnes potřebují provést celostní revizi, aby mohly nabídnout svým návštěvníkům prostory a aktivity hodné knihovny 21. století. Instituce je dnes ve stavu, kdy prostory výše zmíněné potřeby nenaplňují a mnohdy je její činnost redukována pouze na onu výpůjčku knih. Pobočky městské knihovny dlouhodobě trpí snahou dřívějších vedení města přesunout veškeré dění do prostor Krajské knihovny coby jedné centrály, která však trpí zásadním nedostatkem, a sice tím, že je situována mimo obydlenou část města a je dostupná téměř výhradně pouze autem či veřejnou dopravou. Nové vedení města a městské knihovny si dalo za cíl revidovat její pobočky a vytvořit komunitní prostory, kam si obyvatelé Karlových Varů rádi najdou cestu a knihovna se stane opět plnohodnotnou součástí veřejného dění města.

Pro tento úkol Kancelář architektury města Karlovy Vary (KAM KV°) provedla analýzu stávajících poboček městské knihovny a sestavila zadání pro architektonickou studii jejich postupné revitalizace vstříc moderním prostorám 21. století.

Závěrem roku 2023 bylo uzavřeno poptávkové řízení o Návrh revitalizace poboček městské knihovny v Karlových Varech v ulici Sedlecká a I. P. Pavlova. Ze zájemců jsme společně s Odborem majetku zvolili architektonickou kancelář Ateliér Kopecký, kteří mají pestré zkušenosti nejen s typologií knihoven, ale i rekonstrukcemi a revitalizacemi. Příkladem jejich podobné úspěšné realizace je Městská knihovna v Chodově. Další ukázky jejich prací si můžete prohlédnout na webu ateliéru.

 

  • IMG_8114Stávající stav pobočky knihovny I. P. Pavlova
  • IMG_8131Stávající stav pobočky knihovny I. P. Pavlova
  • IMG_8149Stávající stav pobočky knihovny na Růžovém vrchu
  • IMG_8148Stávající stav pobočky knihovny na Růžovém vrchu

Odpovědná osoba: