Manuál ulice

  • Pokračování Strategie a Manuálu koncepčního přístupu k veřejným prostranstvím města Karlovy Vary

Kancelář architektury města Karlovy Vary po vydání dokumentu Strategie a Manuál koncepčního přístupu k veřejným prostranstvím zahájila práci na Manuálu ulice pro město Karlovy Vary. Naším cílem je vytvořit soubor podkladů (tzv. karet ulic) zabývajících se povrchy, mobiliářem, zelení a vzorovými uličními profily v jednotlivých částech města, které budou definovat ideální podobu místního veřejného prostoru hodného 21. století. Cílem dokumentu je:

  1. Zkvalitnit podobu ulic města Karlovy Vary, aby odpovídaly současným hodnotám 21. století.
  2. Zrychlit proces navrhování a schvalování návrhů ulic města cestou provedení předběžných analýz a projednávání celkové koncepce s jednotlivými obory.
  3. Zjednodušit budoucí práci na rekonstrukcích cestou důkladné a promyšlené koordinace všech položek v ulici.
  4. Zlevnit práce na rekonstrukce ulic pomocí společné standardizace a optimalizace řešení uličních profilů.

Snahou je vytvořit dokument v digitální (interaktivní) podobě tak, aby bylo možné buď v případné proměně provozu ulice nebo na základě revize již zrekonstruovaných ulic, konkrétní řešení vylepšovat a dopracovávat.

Nyní zpracováváme koncepční řešení dokumentu a probíhají práce na analýze současného stavu veřejných prostranství, probíhá rozpracování vzorových uličních profilů.

  • Manual ulice

Odpovědná osoba: