Sdílená zóna

I díky proaktivní pomoci Kanceláře architektury města Karlovy Vary se v roce 2024 tzv. sdílená zóna dostala do legislativy České republiky. V současnosti už se oficiálně vyskytuje v různých českých městech.

Sdílená zóna je dopravně-urbanistický přístup založený na návratu k přirozenému vnímání ulice, náměstí či návsi jako k víceúčelovému veřejnému prostranství, ve kterém pohyb a pobyt jsou navzájem vyvážené a propojené.

Tento přístup, v zahraničí označovaný jako shared space, je založen na vzájemné rovnosti všech uživatelů veřejného prostoru, volném pohybu chodců a cyklistů, zklidnění dopravy, nízké rychlosti vozidel i kvalitním stavebně-architektonickém provedení. Vytváří podmínky pro přirozené chování, založené na principu vzájemné interakci a ohleduplnosti, kdy žádný z druhů dopravy není nadřazený. Přistup sdílených zón je dlouhodobě používán v Evropě i ve světě, a při vhodném umístění a promyšleným návrhu, s sebou přináší:

 • zvýšení bezpečnosti provozu
 • zklidnění motorové dopravy a snížení její rychlosti
 • zvýšení kvality veřejných prostranství
 • podporu udržitelných módů dopravy a celkově udržitelnějšího dopravního chování

V praxi to znamená také oživení parteru budov a podporu lokální ekonomiky, plynulejší pohyb dopravy a zlepšení podmínek pro komunitní aktivity i vytvoření přívětivějšího prostředí pro děti, starší osoby a osoby se sníženou schopností pohybu. Z těchto důvodů se řešení místních komunikací / veřejných prostranství formou sdílených zón standardně uplatňuje zejména u významných městských tříd a obchodních ulic, náměstí a dalších významných veřejných prostranství, přednádražních prostorů a ploch přestupních bodů veřejné dopravy, zklidněných ulic s aktivním parterem, předškolních prostorů, školních kampusů či uličních prostorů před dalšími významnými komunitními či komerčními cíli v území i například u křižovatek s charakterem náměstí.

Sdílený veřejný prostor existují v České republice již dlouho, historicky vznikal přirozenou cestou, například, na Náměstí Republiky nebo ulici Husová v Praze, na Moravském náměstí v Brně a ve spoustě jiných míst po republice. Stále vznikají i nové příklady. Současné realizace, mezi které patří, například, ulice Vinohradská u Národního muzea v Praze jsou tomu příkladem. Teprve, v roce 2024, spolu s uplatněním v legislativě, vznikla první, už oficiální, sdílená zóna v České republice v Brně před Hlavním nádražím.

V Karlových Varech současně vzniká celá řada návrhů sdílených veřejných prostorů: návrh nového Divadelního náměstí, ulice Vřídelní, Nová louka a prostor před Císařskými lázněmi. Nový zákon od roku 2024 bude dobrou oporou během projednávání budoucího dopravního režimu při rekonstrukci zmíněných veřejných prostorů.

Tady jsou legislativou České republiky dané charakteristiky Sdílené zóny:

 • Je určena k užívání všemi účastníky silničního provozu
 • Všichni účastníci provozu musí dbát zvýšené ohleduplnosti a nesmí ohrozit ostatní
 • Přednost má pouze tramvaj
 • Chodci a cyklisté smějí užívat pozemní komunikaci v celé její šířce
 • Rychlost je omezená na 20 km/h.
 • Stání motorových vozidel je dovoleno jen na vyznačených místech

Kancelář architektury města Karlovy Vary ve spolupráci s ostatními členy uskupení CityDeal z různých měst České republiky připravila pilotní mapu, která mapuje sdílené veřejné prostory po celém státě. Třídíme je na ty, které už v současnosti funguji jako sdílené a stačí tam jen umístit dopravní značení „Sdílená zóna“, čímž se ukotví jejich status, a tím i určité pravidla chování.  Ty ostatní (šedivé) jsou místa, ve kterých jsou sdílené zóny plánovány nebo, místa ve kterých by bylo vhodné uvažovat o zavedení podobných zón.

Jelikož mapa je pilotním produktem, budeme vděčni za zpětnou vazbu a další náměty na její doplňování.

 • 6ff7b424398b332e812fd847cb687149_resize=1126,787_Značka tzv. sdílené zóny
 • 18Ukázka sdílené zóny
 • Aarau-Bild-6Ukázka sdílené zóny
 • 4Ukázka sdílené zóny v Karlových Varech (studie Divadelní korzo)
 • karlovy-vary_divadelni-korzo_2Ukázka sdílené zóny v Karlových Varech (studie Divadelní korzo)

Odpovědná osoba: