Socha Karla IV.

  • Jezdecká socha od prof. Michala Gabriela bude postavena na Divadelní náměstí v květnu 2022

V lednu 2017 uspořádal Rotary Club Karlovy Vary v souvislosti s oslavou 700 let od narození Karla IV. výtvarnou soutěž o návrh na ztvárnění sochy věnované českému králi, římskému císaři a zakladateli města Karlovy Vary. Ve spolupráci s autorem a iniciátory bylo zvažováno cca 7 lokalit v lázeňské čtvrti, které KAM KV navrhl rozšířit o další dvě ve správním centru města za předpokladu, že navrhované lokality veřejných prostranství ve městě budou  plnohodnotně revitalizovány koncepčním přístupem, ve kterých se umělecké dílo stane jeho součástí a dotváří a kultivuje tak veřejný prostor.

Do soutěže došlo 13 návrhů od 12 výtvarníků. Odborná porota rozhodla návrh prof. akad. sochaře Michala Gabriela ocenit 1. cenou a doporučila návrh k realizaci. Podle názoru hodnotící komise tento návrh jednoznačně nejlépe splnil zadání a vyhověl požadavkům na umělecké dílo, které se může stát plnohodnotnou součástí intravilánu města.

www.jezdeckasocha.cz

  • theme