Ulice Nebozízek

  • architektonická studie

Ulice Nebozízek je místní komunikace obslužná v zóně s dopravním omezením. Zajišťuje dopravu především rezidentů k bytovým domům a uživatelů přilehlých zahrádek.

Na povinném císařském otisku, které se pořizovaly kolem poloviny 19. století, ještě není v lokalitě patrná žádná zástavba. Východní část ulice už ale jako komunikace sloužila. Na plánu z roku 1876 se však už většina z řady historických bytových domů objevuje.

Stávající stav obou ulic neodpovídá dnešnímu využívání. Ve zcela rezidenční lokalitě se nachází velmi úzké chodníky, pohyb všech se tak odehrává na vozovce, čemuž dopravní režim odpovídá jen částečně. Ve východní části ulice chybí na některých místech opěrná stěna a ani svah není zpevněn, voda ze svahu zatéká domům do sklepů. V jižní části se nachází garáž v městském majetku, kolem které se kupí neorganizovaná skládka věcí a odložených vozidel. Stávající povrchy jsou poškozené a pod nimi jsou patrné původní dlážděné kryty z křemencových kostek.

Základním motivem návrhu je co možná největší zjednodušení řešení obou ulic a přilehlých prostranství. Vzhledem k jejich omezené šířce byl po debatě s dopravním inspektorátem PČR zvolen režim obytné zóny, bez jakéhokoliv dělení prostor na pochozí a pojízdný. Prostor tak bude řešen v celé šíři v jednom povrchu se spádováním do středového úžlabí, ve kterém budou umístěny dešťové vpusti. Ve východní části bude doplněna opěrná železobetonová zídka v detailu totožném s tou stávající.

Podrobnosti návrhu včetně materiálového řešení a konkrétních prvků si můžete prohlédnout v záložce Dokumenty.

  • 01 stav návrh
  • 01 stav dnes
  • 02 stav návrh
  • 02 stav dnes

Odpovědná osoba: