Ulice Zítkova a Balbínova

  • Rekonstrukce ulice

Předmětem řešení architektonické studie je návrh možné rekonstrukce ulice Zítkova a Balbínova včetně prostoru dnešního parkoviště přiléhajícího k ulici Pražská silnice. Řešené území je vymezeno na severní straně ulicí Pražská silnice a na jižním konci ulicí U Imperiálu. Ulice Zítkova je cca 170 m dlouhá, nachází se na ní několik důležitých veřejných institucí a to zejména budova Českého rozhlasu Karlovy Vary, budova dětského domova a budova jeslí. V ulici se však kromě jediného domu nenachází žádný rezidenční objekt a komunikace tak slouží zejména jako obslužná pro zmíněné instituce. Ulice Balbínova se stáčí serpentinou svahem a na její délce cca 160 m se nachází jen budova Spa hotelu Jadran a budova Ústavu estetické medicíny. Stejně jako u ulice Zítkova se nejedná o rezidenční oblast a ulice slouží zejména jako obslužná pro zmíněné hotely. Zároveň jako plocha pro parkování hostů dalších přilehlých hotelů.
Stávající stav obou ulic není vhodný. Prostorové řešení neodpovídá dnešnímu využívání ulic a tak dochází k nevhodnému parkování vozů na chodnících nebo místech, která pro parkování nejsou určena. Ulice se tak dnes stávají velmi nepřívětivé pro pěší dopravu, orientace v nich není jasná. Povrchy jsou do značné míry degradované, jen v ulici Zítkova došlo v minulých letech k částečné rekonstrukci parkovacích stání pro potřeby Českého rozhlasu. Povrchy ulic jsou asfaltové, obruby převážně žulové, lokálně, zejména v severní části u ulice Stará Pražská se pod vrstvami asfaltu objevují historické křemencové kostky.

Obě řešené ulice byly až do počátku 20. století poměrně bezvýznamnými lokálními cestami, do doby než-li byla postavena nová silnice k hotelu Imperial, byly tyto cesty neprůjezdné – slepé. V ústí cest v návaznosti na Pražskou silnici byl již v 1. polovině 19. století postaven hostinec „zur Stadt Lemberk“, který je dnes nemovitou kulturní památkou. V první polovině 20. století byly obě cesty propojeny s novou silnicí, staly se průjezdnými a postupně kolem nich vznikala řídká zástavba lázeňských domů a vil.

Základním motivem návrhu je co možná největší zjednodušení řešení obou ulic a přilehlých prostranství. Vzhledem k jejich omezené šířce byl po debatě s dopravním inspektorátem PČR zvolen režim obytné zóny, která sice neodpovídá nerezidenčnímu charakteru ulic, ale umožňuje stavební návrh tzv. sdíleného prostoru. Profily ulic tak nebudou výškově ani prostorově děleny na chodník a vozovku, pohyb všech účastníků dopravy bude probíhat v jednom prostoru. Tím je také zajištěna bezbariérovost celého prostoru, z bezpečnostních důvodů jsou navrženy šikany tvořené parkovacími stáními a změny povrchů, které řidiče upozorní a zpomalí. V návrhu je uvažováno s celkovým počtem 54 parkovacích stání. Což je o cca 10 parkovacích stání více, než-li stávající stav.

Celý návrh rekonstrukce ulice Zítkova a Balbínova si můžete prohlédnout v záložce Dokumenty.

Odpovědná osoba: